English Deutsch Français Italiano Русский Español Português 日本人 Български 中國 한국어 Việt हिन्दी Türk Polski Ελληνικά ಕೆನಡಾದ Dansk Nederlands Suomi Magyar Norvég Svenska Česká Slovenskú
   
Model COPY- 45004
Citroen Relay Van MWB '2006-2013 - 2 ಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್
Citroen Relay Van MWB '2006-2013 - 2 ಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ 

ಚಿತ್ರವು ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರಾಸ್ಟರ್ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ai, bmp, cal, cdr, cdw, cgm, cmx, dwg, dxf, emf, eps, fpx, gif, iff, jp2, jpg, mac, pbm, pct, pxx, pdf, png , psd, pxr, sct, svg, svgz, tga, tif, wi, xpm. 3D ಮಾದರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಈ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾದರಿ ಪ್ರತಿಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು. ಅಡೋಬ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟರ್, ಕೋರೆಲ್ ಡ್ರಾ, ಕಂಪಾಸ್, ಆಟೋ CAD, ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಕಲೆ ತೆರೆದು ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

   

Citroen Relay Van MWB '2006-2013 - 2 ಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್

9.75 EUR

2 ಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ (ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ):
.ai - Adobe Illustrator
.bmp - Bitmap Picture for Windows
.cdr - Corel Draw
.cdw - KOMPAS
.dwg - AutoCAD Drawing Database File
.eps - Encapsulated Postscript
.gif - Graphics Interchange Format
.jpg - JPEG Image File
.pdf - Portable Document Format
.png - Portable Network Graphics
.psd - Photoshop Document
.svg - Scalable Vector Graphics
.tif - Tagged Image File

ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್‌ಗಳು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಫೈಲ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್‌ಗಳು ತೃತೀಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ತಂಡವನ್ನು ದೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

Customer reviews:

Customer reviews: 1, Evaluation: 5.00

Author:

Evaluation: 5

Delivered fast. Everything suits me. Thank.


Vendor code: 45004
Stock: 1