English Deutsch Français Italiano Русский Español Português 日本人 Български 中國 한국어 Việt हिन्दी Türk Polski Ελληνικά ಕೆನಡಾದ Dansk Nederlands Suomi Magyar Norvég Svenska Česká Slovenskú Română Slovenski فارسی العربية עברי
   

 

Space Station MIR - kreslení

Plány předložené ve vektorových a rastrových formátů. Tento soubor je možné použít k výrobě modelů trojrozměrného modelování software, modely v měřítku kopií zhotovených nákresy. Kresba je otevírat a upravovat takové programy, jako jsou: Adobe Illustrator, Corel Draw, kompas, AutoCAD, Photoshop.

Space Station MIR - kreslení

22.50 EUR

Výkres (vyberte požadovaný formát souboru):
.ai - Adobe Illustrator
.bmp - Bitmap Picture for OS/2
.bmp - Bitmap Picture for Windows
.cal - CALS Raster Graphic
.cdr - Corel Draw
.cdw - Компас
.cgm - Computer Graphics Metafile
.cmx - Corel Metafile Exchange Image File
.dwg - AutoCAD Drawing Database File
.dxf - Drawing Exchange Format
.emf - Windows MetaFile
.eps - Encapsulated Postscript
.fpx - FlashPix Bitmap Image File
.gif - Graphics Interchange Format
.iff - Interchange File Format
.jp2 - JPEG 2000
.jpg - JPEG Image File
.mac - MacPaint Image
.pbm - Portable anymap
.pct - Macintosh Picture File
.pcx - PCExchange
.pdf - Portable Document Format
.png - Portable Network Graphics
.psd - Photoshop Document
.pxr - Pixar Image File
.sct - Scitex Continuous Tone File
.svg - Scalable Vector Graphics
.svgz - Compressed SVG File
.tga - Truevision TGA
.tif - Tagged Image File
.wi - Wavelet Image
.xpm - X Pixmap


Customer reviews:

Customer reviews: 0, Evaluation: 0.00

You can add first review.

Vendor code: 40832
Stock: 1