English Deutsch Français Italiano Русский Español Português 日本人 Български 中國 한국어 Việt हिन्दी Türk Polski Ελληνικά ಕೆನಡಾದ Dansk Nederlands Suomi Magyar Norvég Svenska Česká Slovenskú
   
Model COPY- 42757
Kawasaki Ninja - 3D Model
Kawasaki Ninja - 3D Model 

Tento 3d model je reprezentován formáty 3dm, 3ds, asc, c4d, dae, dff, dwg, dxf, fbx, hfss, hsf, igs, ipt, iv, lwo, sia, skl, skp, stl, u3d, wrl, z3d. Model může být použit pro další vizualizaci různých projektů, prezentací, pro vytváření měřítka modelu kopie, pro tisk na 3D tiskárně. Můžete je otevřít a upravit pomocí následujících programů: Rhinoceros 3D, Cinema 4D, AutoCAD, Autodesk Inventor, Maya, 3D Studio Max.

   

Kawasaki Ninja - 3D Model

45.00 EUR

3D-model (vyberte požadovaný formát souboru):
.3dm - Rhinoceros 3D
.3ds - 3D Studio Scene
.blend - Blender
.c4d - Cinema 4D
.dae - COLLADA DAE
.dff - RenderWare Model File
.dwg - AutoCAD Drawing Database File
.dxf - AutoCAD Drawing Exchange Format
.fbx - Autodesk FBX Interchange File
.hfss - Ansoft HFSS
.igs - Initial Graphics Exchange Specification
.ipt - Autodesk Inventor
.lwo - LightWave 3D Object File
.ma - Maya Project File
.max - 3D Studio Max Model File
.neu - Pro/ENGINEER Neutral File
.obj - 3D Object File
.skp - SketchUp Document
.sldprt - SolidWorks
.stl - STereoLithography
.z3d - ZModeler


Customer reviews:

Customer reviews: 1, Evaluation: 5.00

Author:

Evaluation: 5 5 of 5 stars!

나는 그런 사이트를 오랫동안 찾고 있었다. 이제 3D 모델을 주문할 것입니다.


Vendor code: 42757
Stock: 1