English Deutsch Français Italiano Русский Español Português 日本人 Български 中國 한국어 Việt हिन्दी Türk Polski Ελληνικά ಕೆನಡಾದ Dansk Nederlands Suomi Magyar Norvég Svenska Česká Slovenskú
   
Model COPY- 45332
SdKfz 247 A - mô hình 3D
SdKfz 247 A - mô hình 3D 

Mô hình 3D này được đại diện bởi các định dạng 3dm, 3ds, asc, c4d, dae, dff, dwg, dxf, fbx, hfss, hsf, ich, iv, lwo, lws, ma, max, neu, obj, off, ply, sia, skl, skp, stl, u3d, wrl, z3d. Mô hình này có thể được sử dụng để hình dung thêm các dự án khác nhau, thuyết trình, để tạo ra một mô hình quy mô của một bản sao, để in trên một máy in 3d. Bạn có thể mở và chỉnh sửa chúng bằng các chương trình sau: Tê giác 3D, Cinema 4D, AutoCAD, Autodesk Inventor, Maya, 3D Studio Max.

   

SdKfz 247 A - mô hình 3D

37.50 EUR

3D-mô hình (chọn định dạng tập tin mong muốn):
.3dm - Rhinoceros 3D
.3ds - 3D Studio Scene
.blend - Blender
.c4d - Cinema 4D
.dae - COLLADA DAE
.dff - RenderWare Model File
.dwg - AutoCAD Drawing Database File
.dxf - AutoCAD Drawing Exchange Format
.fbx - Autodesk FBX Interchange File
.hfss - Ansoft HFSS
.igs - Initial Graphics Exchange Specification
.ipt - Autodesk Inventor
.lwo - LightWave 3D Object File
.ma - Maya Project File
.max - 3D Studio Max Model File
.neu - Pro/ENGINEER Neutral File
.obj - 3D Object File
.skp - SketchUp Document
.sldprt - SolidWorks
.stl - STereoLithography
.z3d - ZModeler

Tất cả các tệp được trình bày trên trang web là các tệp độc quyền. Không có tệp nào được gửi là nội dung của bên thứ ba. Nếu bạn nghĩ rằng đây không phải là trường hợp, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi với một khiếu nại. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn theo các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web của chúng tôi.

Customer reviews:

Customer reviews: 1, Evaluation: 5.00

Author:

Evaluation: 5 5 of 5 stars!

Tolle Datei.


Vendor code: 45332
Stock: 1

Added to our catalogue on: Tuesday, 19 May 2020.
Update Date: 6 August 2020